Skrappere regler for musik i byen

17.02.2017
Et flertal af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har sørget for at begrænse støjen fra udendørs musikarrangementer i København.

Debatten om støj i det københavnske gadebillede fyldte en hel del i 2016. Mestendels har den handlet om støj fra nattelivet, men mange har også oplevet byens mange musikarrangementer som generende. Allerede sidste år havde Teknik- og Miljøforvaltningen succes med at fordele de mange arrangementer i byen bedre, så det ikke altid er de samme pladser, der lægger underlag til forstærkere og musikere. Og nu strammer politikerne igen grebet for at skabe bedre vilkår for københavnerne:

- Der er behov for, at vi regulerer på brugen af byens pladser, når det kommer til udendørs musikarrangementer, for københavnerne skal selvfølgelig kunne holde ud at være i deres hjem. Med den nye forskrift får vi sat mere faste rammer for arrangementer, hvilket gerne skal være med til at gøre det overskueligt at være nabo til en populær plads i København, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

I forbindelse med udarbejdelsen af det nye regelsæt har forskriften været i høring, hvilket har affødt 80 høringssvar fra både borgere og interessenter. De mange input vidner om stor interesse for øget regulering, og det har også ført til flere ændringer. Og der er ikke nødvendigvis sidste gang, forskriften for udendørs arrangementer skal justeres:

- Nu har vi taget et skridt for at komme de mange støjplagede borgere i møde uden at lægge byen øde. Vi skal finde den rette balance mellem byliv og privatliv, og derfor har vi også bedt om, at forskriften evalueres, når året er omme. Dermed er der stadig plads til, at vi kan løsne eller skærpe reglerne for de enkelte områder, når vi kender effekten af det nye sæt regler, siger Morten Kabell.

Med forskriften sættes der en række krav til musikarrangementerne på flere udvalgte pladser. F.eks. skal musikarrangementerne slutte senest kl. 22 på hverdage (søndag – torsdag). Der sættes grænser for støjniveauet under koncerten hos de nærmeste naboer og en grænse for det antal timer, som musikken må støje på dette høje niveau. Støjniveauet er samtidig sat så lavt, at arrangørerne animeres til at indrette sig på pladsen, så beboelsesområder generes mindst muligt. En anden fordel med de nye regler er tydeligheden om, at arrangøren skal sikre sig, at naboerne orienteres om et kommende arrangement. Endelig giver regelsættet også nogle tydelige rammer for arrangørerne. Der er fastsat regler for afvikling af lydprøver og nogle klare rammer for hvilke miljøkrav der er på hvilke pladser.