Større sikkerhed for sorte cykelstier i vintermånederne

08.02.2016
Københavnerne skal fremover have større sikkerhed for, at byens cykelstier og veje er saltet og ryddet for sne, når vinteren sætter ind

Turen gennem de københavnske gader har været en glat omgang flere morgener denne vinter. Det er til stor gene for ikke mindst de københavnske cyklister, der har svært ved at holde balancen, når cykelstierne ikke er ryddet og saltet. Det er ikke godt nok, lyder meldingen fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

”Et stort flertal af københavnerne foretrækker at cykle til og fra arbejde næsten uanset vind og vejr. Det er en stor gevinst for byen, da det betyder mindre trængsel, støj og luftforurening. Desværre er vores vinterberedskab kommet til kort flere gange i denne vinter, og det har været til stor gene for cyklisterne. Det er ikke godt nok, og derfor strammer vi op på en række punkter,” siger Morten Kabell.

Københavns vinterberedskab er helt afhængigt af vejrprognoserne for frost og sne. Og prognoserne er i sagens natur ofte omfattet af store usikkerheder. Derfor opererer kommunen også med en risikovurdering. Det skal sikre, at kommunen ikke salter unødvendigt, da det er dyrt og skadeligt for miljøet.

Men set i lyset af denne vinters erfaringer, vil Københavns Kommune nu skubbe balancen, så der hyppigere vil blive saltet præventivt, også selvom der ikke er 100 pct. sikkerhed for sne eller frost. Det vil mindske risikoen for, at trafikanterne bliver generet af sne og glatte veje. Samtidig er det besluttet, at risikoen for glatte cykelstier skal være mindre end tilfældet vil være for vejbaner. Det skyldes, at cyklisterne er mere udsatte i det glatte føre og en politisk målsætning om, at 50 pct. af pendlerne skal tage cyklen til og fra arbejde.

”København skal være verdens bedste cykelby. Det kræver massive investeringer i bredere cykelstier og genveje i form af broer over havnen og grønne cykelruter gennem parker og grønne områder. Men cyklisterne skal samtidig kunne føle sig sikre på, at vi gør vores yderste for at sikre sorte og fremkommelige cykelstier i vinterhalvåret. Derfor vil vi fremover bruge flere penge på saltning og rydning af cykelstierne,” siger Morten Kabell.

København har ansvaret for at rydde og salte 734 km vejbaner og 589 km cykelsti. I dag garanterer kommunen, at alle cykelstier er ryddet højst 8 timer efter et snefald. Også det vil kommunen se på muligheden for at gøre bedre. Derfor har kommunen indgået forhandlinger med de private entreprenører, der står for en del af snerydningen, om muligheden for opprioritering af cykelstierne med flest cyklister.

Endelig vil Københavns Kommune forbedre kommunikationen til københavnerne og byens mange pendlere om vintertrafikken. Det vil ske i et tæt samarbejde med Trafiktårnet, der er et nyt samarbejde mellem Vejdirektoratet og Københavns Kommune. Konkret vil det bl.a. betyde, at trafikradioen på P4 hurtigere kan komme med meldinger om vintertrafikken i København.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.