Større respekt for naboer til metrobyggepladser

22.03.2017
Miljømyndigheden skal have bedre mulighed for at holde entreprenøren bag metrobyggeri i ørerne, mener Morten Kabell.

Onsdag blev entreprenøren på byggeriet af den nye københavnske metrolinje Copenhagen Metro Team (CMT) frikendt i en sag om 7 tilfælde af overskridelser af støjgrænserne på byggepladsen på Sdr. Boulevard centralt på Vesterbro i september 2014. Frikendelsen er et udtryk for, at det er alt for svært for miljømyndigheden og dermed anklageren at løfte bevisbyrden i sager om støj fra metrobyggeriet, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

At miljømyndigheden kun har adgang til uovervågede støjmålinger, der oven i købet modtages med en dags forsinkelse har været hovedproblemet for bevisførelsen. Teknik- og Miljøforvaltningen har gentagne gange gjort Transportministeriet opmærksom på dette problem. Ministeriet har dog nægtet at ændre på reglerne. Retten accepterer kun uovervågede målinger, hvis de kombineres med tilstedeværelse, hvilket reglerne ikke giver mulighed for.

Det skyldes, at miljømyndigheden ikke har samme adgang til at komme på uvarslede kontrolbesøg på metrobyggepladserne som på alle andre byggepladser. Og det betyder, at det kan være svært at dokumentere om støjen stammer fra aktiviteter på eller uden for byggepladserne. Netop de manglende uvarslede tilsyn lægger Landsretten vægt på i sin frifindelse.

”Det var helt nødvendigt at ændre loven og skabe klarere rammer for byggeriet af den københavnske metro. Men forudsætningen for lovændringen var en balance mellem hensynet til byggeriet af metroen og hensynet til naboerne. Den balance tipper, hvis ikke miljømyndigheden har en reel mulighed for at kontrollere, om entreprenøren overholder de i forvejen meget fleksible rammer for støjende arbejder,” siger Morten Kabell.

Konkret ønsker teknik- og miljøborgmesteren, at Transportministeren styrker miljømyndighedens kontrolmuligheder ved at give adgang til uanmeldte kontrolbesøg og eventuelt et krav om, at støjmålingerne skal suppleres med webkameraer, så man bedre kan dokumentere, hvad der har fundet sted af aktiviteter på byggepladserne. Endelig bør tilsynet have mulighed for at stoppe aktiviteter, de ved ikke kan holde sig inden for de fastsatte støjgrænser som eksempelvis højtryksspuling om aftenen og natten.

I 2015 vurderede Teknik- og Miljøforvaltningen, der er miljømyndighed på metrobyggeriet, at entreprenøren i 910 og i 2016 - 978 tilfælde overskred støjgrænserne på de københavnske byggepladser. Da næsten alle byggepladser ligger i tætbebyggede områder, betyder det, at tusindvis af københavnere er blevet generet af mere støj end tilladt. Det skaber samtidig risiko for, at de ikke har fået udbetalt en kompensation, der svarer til de støjgener, de rent faktisk har været udsat for.

De mange overskridelser skal ses i lyset af, at mange typer af arbejder er helt undtaget for støjgrænser, hvilket samtidig betyder, at naboerne mister muligheden for at få udbetalt kompensation. Og i begyndelsen af 2016 ændrede transportministeren på reglerne, så endnu flere arbejder falder ind under undtagelsesbestemmelserne. Også det finder Morten Kabell urimeligt.