Sundby står foran markant løft

22.02.2017
Lørdag den 4. marts lyder startskuddet til den områdefornyelse, som skal udvikle Sundby markant over de næste fem år.

Går du en tur gennem Sundby, vil du opleve et lokalsamfund med masser at byde på. Fra Amager Fælled i vest til strandparken i øst og herimellem flere rekreative områder til stor glæde for de lokale. Sundby er også et spraglet kvarter. Her er både villakvarterer, gamle byhuse og betonbyggerier med både ressourcestærke og udsatte borgere, stilleveje og larmende trafikårer, grønne oaser og grå asfaltørkener. Kort sagt; Sundby byder på lidt af hvert! Samlet set trænger kvarterene dog til et løft, og derfor sætter Københavns Kommune nu gang i en femårig områdefornyelse, som i høj grad skal bero på borgerinddragelse. Derfor håber teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) også, at rigtig mange lokale vil tage del i projektet:

- Det er en fornøjelse at kunne være med til at sætte gang i Områdefornyelsen Sundby, og jeg håber, at både ung som gammel vil involvere sig i projektet, så områdefornyelsen kommer til at afspejle den mangfoldighed, Sundby er kendt for. Arbejdet med en områdefornyelse er en gylden mulighed for at sætte sit præg på udviklingen af sin bydel, og der er brug for lokale input, hvis vi skal ramme plet med indsatserne, siger Morten Kabell.

For at få flest muligt borgere til at engagere sig har Områdefornyelse Sundby blandt flere andre metoder afprøvet et nyt værktøj. Stafetanalysen, som det digitale værktøj er døbt, har givet borgerne mulighed for at stille spørgsmål til hinanden, og svarene skal så bruges i det videre arbejde med kvarterplanen. Kvarterplanen er den plan, som tegner de overordnede linjer for de næste fem års arbejde. Den beskriver de temaer og projekter, som Områdefornyelsen Sundby efterfølgende skal arbejde videre med for at skabe endnu bedre rammer for livet i Sundby, og den skal udvikles i dialog med kvarterets beboere, brugere og andre interessenter.

Områdefornyelsen i Sundby inviterer alle, der bor, arbejder eller færdes i området til Sundbymødet lørdag d. 4. marts 2017 kl. 13-16 på Sundbyøster Skole, hvor der bliver lejlighed til at drøfte, hvordan områdefornyelsen kan bidrage til udviklingen af Sundby i de kommende fem år. På forhånd har områdefornyelsen fokus på, nogle af de fysiske forhold i området. Fx er næsten 1500 boliger i området uden installationer som toilet, bad eller fjernvarme. Boligerne ud mod Amagerbrogade og dens sidegader er belastet af trafikstøj, og mange af områdets karrégårde er grå og slidte.

- Københavns Kommune har en vision for byen, der bygger på fællesskab og en by med liv, kant og ansvar. Vi vil gerne skabe en bedre hverdag for borgerne i Sundby. Sammen skal vi skabe bedre fysiske, sociale og kulturelle forbindelser mellem bydelens beboere. Derfor er dette en åben invitation til alle, der bruger Sundby, om at tage aktivt del i byens udvikling. Det kan fx ske ved at engagere sig i områdefornyelsens arbejde, hvor alle skal have mulighed for at blive hørt. Lad derfor dette være en opfordring til alle om at møde op til det første borgermøde og deltage i Områdefornyelsen Sundby, slutter Morten Kabell.

Følg områdefornyelsen på Facebook: https://www.facebook.com/omraadefornyelsesundby/