Træerne er kommet i fokus i København

02.05.2016
Ny træpolitik med en målsætning om 100.000 nye træer samt en anlæggelse af Københavns største sammenhængende skov.

Med en ny træpolitik, en politisk målsætning om 100.000 nye træer samt en anlæggelse af Københavns største sammenhængende skov ser København ud til at få et markant grønnere udtryk i fremtiden.

Der kommer masser af træer på dagsordenen, når Teknik- og Miljøudvalget mandag 2. maj holder møde, og som følge af en række beslutninger kan københavnere og turister nu se frem til en grønnere hovedstad. Frem mod 2025 skal der nemlig plantes 100.000 træer i Københavns Kommune, og i samme moment er politikerne også blevet enige om en decideret træpolitik, som skal sikre en opprioritering af byens eksisterende træer og nye træer. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ser frem til at få et grønnere København:

- Et grønnere København med flere træer står højt på københavnernes ønskeliste. Det er vi nu klar til at imødekomme med en træpolitik, der skal værne om byens eksisterende træer. Og samtidig har vi nu en køreplan for, hvordan byen kan få 100.000 nye træer frem mod 2025. I dag tager særligt parkeringspladser voldsomt meget af den plads, hvor vi i stedet kunne plante træer og skabe en grønnere by. Det skal vi have lavet om på, siger Morten Kabell.

Ifølge en opgørelse optager gadeparkering 11 pct. af gaderummet fra facade til facade. Et bredt flertal i Borgerrepræsentationen er blevet enige om at etablere flere underjordiske parkeringshuse rundt omkring i byen, og samtidig er flertallet uden om Enhedslisten blevet enige om at nedlægge parkeringspladser på gadeplan svarende til en fjerdedel af de nye pladser i parkeringshusene. Pladsen skal i stedet gå til bedre cykelparkering, flere byrum, klimasikring og flere træer. Men kun at veksle en fjerdel af parkeringspladserne i gadeplan er uambitiøst, mener Morten Kabell:

- Bedre cykelparkering og mere grønt er voldsomt efterspurgt af københavnerne. Alligevel har alle andre partier end Enhedslisten gennem årets parkeringsaftale taget til takke med blot at bruge én parkeringsplads på gadeplan til både bedre cykelparkering, mere grønt, klimasikring og flere byrum, når der oprettes fire pladser i et parkeringshus. Det er altså begrænset, hvad vi kan få plads til på én parkeringsplads, og det vidner fuldstændig om mangel på tilstedeværelse og politiske visioner, når man går så uambitiøst til værks, siger Morten Kabell.

Siden januar 2015 er der plantet eller finansieret plantning af omkring 17.000 træer. Sat op mod det politiske ønske om 100.000 træer mangler København altså at plante omkring 83.000, hvilket let kommer til at have en værdi af over en milliard kroner frem mod 2025. Med den brede politiske opbakning til en træpolitik og ønsket om 100.000 flere træer forventer Morten Kabell også, at de resterende partier er indstillet på at løfte den økonomiske del af aftalen:

- Træer er heldigvis rykket højere op på flere partiers dagsorden de senere år. Nu får vi en køreplan for, hvordan vi kommer i mål med den politiske målsætning om 100.000 nye træer, men pengene skal findes løbende, når vi skal forhandle budgetter fremover. Hvis det ikke blot skal være tom snak fra politikernes side, forventer jeg, at det grønne også kommer til at fylde mere i partiernes budgetønsker de kommende år, lyder det fra Morten Kabell.

Der har været meget blæst omkring træfældninger i København gennem det seneste år, og derfor har emnet også haft et øget politisk fokus. Indtil nu man arbejdet med udtrykket ’bevaringsværdige træer’. Med den nye træpolitik introduceres to nye begreber: ’Ikoniske træer’ og ’evighedstræer’. Bliver et træ stemplet som evighedstræ, skal det blive stående, til det forfalder af sig selv. Et eksempel på et ikonisk træ kunne være træet på Gråbrødre Torv. Fremover skal et sådant også til politisk behandling, hvis der er ønske om eller behov for at fælde træet.