Trafikken glider bedre i København

11.05.2017
Nye tal punkterer myten om dårlig afvikling af trafikken i hovedstaden.

I 2014 fastsatte København som den første kommune i landet såkaldte servicemål for trafikken. Frem mod 2018 lovede politikerne at levere rejsetidsforbedringer på 10 pct. til byens cyklister, mellem 5 og 20 pct. for buspassagerer, mens rejsetiden for bilisterne ikke må forringes på deres vigtigste strækninger og på enkelte strækninger, skal rejsetiden forbedres med 5 pct.. En gang årligt afrapporter Teknik- og Miljøforvaltningen om arbejdet med at nå de politisk fastsatte mål. Og helt nye tal viser, at bilerne efter et år med store fremkommelighedsproblemer på grund af byens trafiksignaler nu oplever markante forbedringer med et gennemsnitligt fald i rejsetiden på 21 pct. på deres vigtigste strækninger gennem byen, set i forhold til året før. Sammenlignet med 2011 er den gennemsnitlige rejsetid for bilerne dog kun reduceret med 3 pct. på strækningerne.

Kommunen er også tæt på at nå målet om at reducere cyklisternes rejsetid med 10 pct. på deres vigtigste veje gennem byen, mens der overordnet set også er mindre fremskridt for buspassagerne. Den kortere rejsetid har primært været mulig at levere på grund af investeringer i nye trafiksignaler, der har betydet færre nedbrud og forstyrrelser.

”De fleste pendlere husker sikkert med gru få år tilbage, hvor vores nedslidte trafiksignaler jævnligt brød sammen og gav store forstyrrelser og forsinkelser i trafikken. Trafiksignalerne er nu skiftet, og det ses tydeligt i vores seneste opgørelser over rejsetiderne for cyklister, bilister og buspassagerer i København,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Dykker man lidt ned i tallene, kan man se, at der er store forskelle på rejsetiden på de forskellige strækninger. Og ikke mindst buspassagererne har sidste år oplevet en øget rejsetid på helt op imod 32 pct. Det skyldes blandt andet større anlægsarbejder på bl.a. Frederikssundsvej og Enghavevej, ligesom der har været udfordringer med at samordne signalerne på Nørre Voldgade.

”Det er selvfølgeligt dejligt, at trafikken overordnet set glider bedre i København. Men det er vigtigt, at alle kommer til at mærke fremgangen. Derfor fortsætter vi nu arbejdet med at optimere trafikken på de strækninger, hvor tallene afslører udfordringer. Her skal vi have fokus på at vi indfrier målene om hurtigere ture gennem byen for cyklister og buspassagerer, da det understøtter vores arbejde med at få flere til at vælge de grønne transportformer,” siger Morten Kabell.

De københavnske politikere har udover nye trafiksignaler også investeret i Intelligente Transport Systemer (ITS). I 2016 blev der arbejdet på højtryk med at udvikle ITS-løsningerne, mens der i 2017 bliver sat tryk på udrulningen. Blandt andet vil trafiksignalerne blive samordnet på yderligere ruter, så man samlet set får optimeret trafikken på samlet set 12 strækninger frem mod udgangen af 2017. Forventningen er, at det vil bringe København tættere på målet om at nå de fastsatte servicemål om forbedringer af rejsetiden for alle trafikanter. Skal man helt i mål på alle strækninger, skal der dog findes flere penge i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger.