Transportminister forværrer trængslen i hovedstaden

07.03.2017
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) kritiserer transportministeren for at svigte hovedstadens pendlere.

Vejdirektoratet har i dag meldt ud, at de påbegynder nedtagningen af deres elektroniske informationstavler på motorvejene i hovedstadsområdet. Informationstavlerne er afgørende for en god og smidig afvikling af trafikken ikke mindst på motorvejene i hovedstadsområdet, og derfor kan bilpendlerne nu se frem til øget trængsel og dårligere information om forstyrrelser af trafikken. Derfor kritiserer teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) transportminister Ole Birk Olesen (LA) for ikke at sikre finansieringen til den intelligente trafikstyring.

”Allerede i dag spilder pendlere og virksomheder tusindvis af timer på at holde i kø på motorvejene, og hvert år koster den omfattende spildtid samfundet mange milliarder. Når regeringen nu slukker for den elektroniske trafikinformation på motorvejene vil trængslen stige, og vi mister en uvurderlig mulighed for at informere bilisterne om gravearbejder, arrangementer og trafikuheld, der forstyrrer trafikken. Der er tale om en meget lille besparelse, der vil få meget store samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor har jeg kun hovedrysten til overs for den manglende prioritering af området,” siger Morten Kabell.

For Morten Kabell er beslutningen blot det seneste eksempel på, at den borgerlige regering løber fra sit ansvar for at løse trængslen i hovedstadsregionen. Siden Trængselskommissionen kom med sine anbefalinger i 2013 har Københavns Kommune investeret målrettet i at efterleve anbefalingerne. Kommunens investeringer omfatter bl.a. pendlercykler, fortsatte forbedringer af cykelinfrastrukturen, nye trafiksignaler og intelligente trafiksystemer. Siden den borgerlige regering kom til, har den derimod handlet direkte i strid med anbefalingerne.

”Den borgerlige regering vil kun tale om investeringer i nye motorveje. Samtidig har regeringen annulleret støtten til nye letbaner i hovedstaden og nægtet at afsætte flere midler til cykelområdet og forbedringer af den kollektive transport. Når ministeren nu slukker for de elektroniske informationstavler, forværrer han trængslen yderligere, og han skylder hovedstadens pendlere en kæmpe forklaring,” mener Morten Kabell.

Utilfredsheden hos den københavnske borgmester bliver ikke mindre af, at Vejdirektoratet med beslutningen løber fra en aftale med Københavns Kommune om at dele udgifterne til trafikinformation på Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej. Samlet set har kommunen og vejdirektoratet investeret op imod 40 mio. kr. i informationstavlerne på strækningen. Hele regningen for den fremadrettede drift tørrer Vejdirektoratet nu af på kommunen.