Udkast til nye retningslinjer for altaner i København

17.02.2016
Teknik- og Miljøforvaltningen er klar med et udkast til nye retningslinjer for altaner i København

Den 22. februar skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et nyt sæt retningslinjer for altaner i København. Retningslinjerne skal revideres, da de tidligere retningslinjer, der trådte i kraft november,2015 viste sig at være svære at forstå for brugerne, og da de ville medføre afslag på hovedparten af de indsendte ansøgninger om nye altaner. Medlemmerne af udvalget har nu modtaget forvaltningens udkast til nye retningslinjer.

 

”Teknik- og Miljøudvalget har nu modtaget et udkast til nye retningslinjer for altaner i København. Materialet er meget omfattende, og jeg er sikker på, at både københavnerne og altanfirmaerne har et ønske om, at vi også lytter til deres synspunkter. Jeg vil derfor vente med at tage endelig stilling til retningslinjerne, til jeg har haft muligheden for at drøfte forslaget med de andre medlemmer af udvalget,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

 

For at imødekomme politikernes ønske om mere overskuelige regler anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der indføres standarddybder og –længder på altaner i København. Dermed vil det ikke længere være den meget omdiskuterede lysberegner, der bruges i sagsbehandlingen. Hvor dyb en altan kan blive vil afhænge af afstanden til nærmeste bygning, om altanerne etableres til gården eller gaden og ved etablering til gaden også højden på bygningen. Der vil med de nye retningslinjer blive givet tilladelse til altaner på mellem 70 og 150 cm. Lænden vil afhænge af antallet af vinduer i de underliggende lejligheder.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har cirka 80 ansøgninger om samlet set 1.000 nye altaner, der afventer behandling. Forvaltningen vurderer, at cirka halvdelen af disse ansøgninger kan imødekommes med det nye forslag til retningslinjer, mens det vil være nødvendigt at reducere dybden på hovedparten af de øvrige altaner med 20 cm. Det skyldes, at det vil betyde væsentlig forringelser af dagslyset i de underliggende lejligheder og dermed forringe kvaliteten af boligerne. Det vil navnlig ramme stuelighederne. I fastsættelsen af de nye standarder for altaner har Teknik- og Miljøforvaltningen fået Statens Byggeforskningsinstitut til at vurdere konsekvenserne for dagslyset i de underliggende lejligheder.

 

”Arbejdet med nye retningslinjer for altaner har givet os ny viden om konsekvenserne for dagslyset i de underliggende lejligheder. Det står nu klart, at store altaner vil have større konsekvenser for navnlig beboerne i stueetager, end jeg og resten af udvalget tidligere har været vidende om. Vi står derfor med en svær afvejning mellem gevinsterne ved en altan og konsekvenserne for de underboer, der enten ikke vil have eller ikke kan få en altan, eksempelvis fordi de bor i stueetagen. Den viden skulle vi selvfølgelig have bedt om at få på bordet, før vi vedtog ændringerne af retningslinjerne sidste år,” siger Morten Kabell.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de nye retningslinjer den 22. februar. Herefter vil Teknik- og Miljøforvaltningen genoptage behandlingen af de ventende ansøgninger.

 

Indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget inklusiv bilag

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.