Udsigt til lov om bopælspligt vækker glæde i København

27.04.2017
Et flertal i Folketinget vil nu lukke boligspekulanternes hul i lovgivningen og sikre flere boliger til københavnerne.

Folketinget førstebehandlede onsdag et beslutningsforslag, der skal tvinge regeringen til at ændre loven, så kommunerne fremover kan stille krav om, at boliger skal benyttes til beboelse allerede fra det tidspunkt, de er færdigopført. I dag kan ejerne af 2.700 københavnske boliger udnytte et hul i lovgivningen og benytte ejendommene som sommerresidens eller lade dem stå tomme og ubrugte hen uden at kommunen kan gribe ind. I de attraktive bydele langs havnen og Indre By betyder det, at mere end 4 pct. af ejerboligerne står tomme store dele af året.

”Priserne på de københavnske lejligheder buldrer af sted. Det betyder, at københavnere med almindelige indkomster har svært ved at få fodfæste på boligmarkedet. Det er en provokation, når de reelt boligsøgende må se sig overhalet i boligkøen af eksempelvis udenlandskdanskere, der udnytter et hul i lovgivningen til at købe sommerhuse på attraktive adresser i København,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Den københavnske borgmester er samtidig bekymret for, at den eksisterende lovgivning vil skabe kedelige og halvdøde bydele. Når en stor del af lejlighederne ligger ubenyttede hen, betyder det færre mennesker i bydelens gader og byrum. Samtidig bliver det sværere for de lokale butikker, cafeer og restauranter at få deres forretninger til at løbe rundt.

”Størsteparten af københavnerne ønsker sig levende og mangfoldige bydele med et godt byliv. Hvis ikke vi får lukket hullet i lovgivningen, risikerer vi, at de attraktive bydele langs havnen udvikler sig til spøgelsesbyer. De reelle beboere vil føle sig tvunget til at opsøge det levende byliv i andre bydele, mens ingen københavnere gider lægge vejen forbi de nye byområder. Jeg håber meget, det lykkes for flertallet at få stoppet det nuværende hul i lovgivningen,” siger Morten Kabell.

Med den nuværende lovgivning træder bopælspligten først i kraft, når der har været folkeregistertilmelding på en adresse.

København blev sidste år teknisk i stand til at samkøre BBR-registeret med Folkeregisteret. Det afslørede at der er ca. 2.700 boliger i Københavns Kommune, hvor der aldrig har været folkeregistertilmelding på adressen, og som derfor ikke er omfattet af boligreguleringslovens regler om helårsbeboelse. Hovedparten af disse boliger er opført efter 2010. Tidligere har stikprøver foretaget af kommunen afsløret, at enkelte etageejendomme har haft helt op imod 20 pct. boliger uden bopælspligt. På baggrund heraf opfordrede Morten Kabell Folketinget til at lukke hullet i lovgivningen.